Sportservice Tubbergen

Sportservice Tubbergen motiveert, enthousiasmeert en activeert inwoners van de Gemeente Tubbergen voor een actieve en gezonde leefstijl. Dit gaat van de basisschool waar buurtsportcoaches gymlessen verzorgen tot het sporten met personen met een beperking. Daarnaast vormen wij een tussenpersoon tussen verenigingen, doelgroepen en gemeente.
Onze missie is een gezonde, vitale en sociale samenleving in gemeente Tubbergen, waarbij beweging voor iedereen mogelijk is.
De visie die wij hebben is een zo breed mogelijk bewegingsaanbod aanbieden voor de inwoners van gemeente Tubbergen waarbij sport van jongs af aan extra wordt gestimuleerd. Daarbij is het gebruik van sport de verbindende factor om mensen bij elkaar te brengen.